Защо да учиш в ПРЕСТИЖ е комфортно?
Защо да учиш в ПРЕСТИЖ е резултатно?
Защо да учиш в ПРЕСТИЖ е изгодно?
КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ
от понеделник до петък
от 10.00 до 19.30 ч.
събота
от 10.00 до 13.30 ч.

тел. 02 988 16 59
02 988 48 47
                  
моб. тел. 0898 616 513
0897 899 942
          
info@prestige.bg
КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ
КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА И 
          УЧЕНИЦИ
Курс "Подготовка за сертификат САЕ"
Графици и такси
Записване за курс
Как се провежда
Как се провежда
Графици и такси
Записване за курс
Как се провежда
Графици и такси
Записване за курс
Как се провежда
Графици и такси
Записване за курс
предучилищна възраст
начален курс
среден курс
гимназисти
среден курс
гимназисти